Опасна външна реклама, Mall Sofia

В началото на новата година горя MALL SOFIA. До момента не е известно каква е причината, но една от версиите е късо съединение на рекламното пано на киното. Като членове на БАПРИЕ и фирма занимаваща се от дълги години в този бранш, бихме искали да споделим най-важните акценти и да обърнем внимание на това, което е важно да знаете, когато поръчвате светеща табела.

Между 80 000 и 100 000 са безстопанствените външни реклами в цялата страна, за които никой не се грижи.

предупреди Мариан Енев, заместник председател на Българската Асоциация на Производителите на Рекламно-Информационни Елементи. Тези реклами, които са по фасади и магазини, са потенциално опасни и би трябвало да се премахнат, коментира той. От асоциацията искат при монтирането на всяка реклама да има гаранционен стикер с уникален номер, за да може да се води регистър на рекламите в България. В този регистър трябва да има информация какъв е гаранционният срок, кога е сложена рекламата и кой се грижи за поддръжката й в експлоатационния срок, обясни председателят на асоциацията Светлозар Дяков. Той посочи, че няма единна национална наредба, която да гарантира безопасността при проектиране, монтажа и следгаранционното обслужване на тези реклами.

Случилото се с мол София е удобен момент за всички клиенти да се замислят, да разберат какво е важно и какво да търсят от фирмите, когато поръчват светеща реклама или табела. Цената на услугата е водеща при повечето хора, но също така какво получаваме за това. Най – важното при поръчка на реклама е гаранционния срок.

В ЕС максималният гаранционен срок за тези рекламни съоръжения е 5 години, но много често гаранцията е с по-кратък срок – 1 или 3 години – заради срока на годност на използваните в рекламата материали и елементи. Акрилът, електрическото осветление и много други елементи не са трайни. – поясни зам.-председателят на БАПРИЕ Мариан Енев.

Ако в България няма изискване да се сключват следгаранционни договори за поддръжка на рекламните съоръжения, такива договори няма да се сключват и все повече от тези съоръжения ще се превръщат в опасност за хората. “В България има изисквания за поддръжка на един касов апарат, както и за технически преглед на всеки автомобил“, отбеляза Енев и коментира: “И автомобилът може да удари човек, и една реклама може да удари човек.” Според сегашната наредба за поставяне на рекламно-информационни елементи, има изисквания и параметри за мястото, където да се поставят, наемите, които могат да се събират от тях, но не е посочено изискването след изтичане на гаранционния срок съоръжението да се сваля. Узаконяването става, като след изработването на проекта, общината издава разрешително за поставянето на рекламата.

Интервю с членове на БАПРИЕ по TV 7

Във статията са използвани материали от БАПРИЕ