Клиент: Алтек 2000

Дата: Април 2014

Гаранция:

Вид: Брандиране на автомобили

Имате интересен рекламен проект, който искате да реализирате?

Ние сме насреща!

Можем да осъществим нестандартните идеи и да ги превърнем реалност, както направихме с рекламния камион на фирма Алтек 2000.

Цялостната рекламна визия на фирмения камион е по идея на клиента ни. Ние брандирахме автомобила като се опитахме максимално да пресъздадем неговите виждания. Основната цел бе тази реклама да показва по интересен начин дейностите и услугите, които извършва фирма Алтек 2000.

Осъществихме този рекламен проект като използвахме автомобилно фолио с пълноцветен печат.