Брандиране на бус с рекламно фолио

Преобразихме белия Mercedes на фирма Eurocatena с помощта на фолио 3М серия IJ 380 и ламинат 8580.

Това фолио е специализирано за цялостна апликация на автомобили, както и за несветещи табели, знаци, витрини и др. Апликира се безпроблемно върху повърхности със сложни 3D кривини.

Надеждно фолио

Залепва здраво и не се прокъсва дори и на обратните 90 градусови вдлъбнатини. Характеризира се със сиво, акрилатно лепило със системи Controltac и Comply, които допринасят за лесното поставяне и за безпроблемното извеждане на въздуха от каналчетата в лепилния слой.


Клиент:  Eurocatena


Дата:  Септември 2012


Гаранция: 3 години