Рекламно брандиране

Брандиране на всички фирмени автомобили на оризарна Aron Rice. Апликирането на всеки автомобил е съобразено с цялостната концепция на марката, поради тази специфика е направено частично брандиране на няколко фирмени автомобила.

Визията е изпълнена  с фолио на 3M, серия IJ170 (самозалепващо фолио за повърхности със сложни 3D кривини). Характеристиките на това фолио позволяват постигането на качествени резултати. Едно от най-големите му предимства е технологията Comply, която позволява значително по-лесно извеждане на въздуха при апликиране, бърз и сух (без вода) монтаж. 3M IJ170 се препоръчва за цялостна апликация на автомобили със сложни 3D кривини, несветещи табели, знаци, витрини и за приложения изискващи дългосрочна трайност на открито и закрито.


Клиент:  Aron Rice


Дата:  Ноември 2013


Гаранция: 3 години