Дизайн и изработка на рекламен каталог за фирма Викинг Т

Дизайн и изработка на каталог на изделията, продавани от фирма Викинг Т.

Обем 156 страници.

Хиляди артикули, десени, цветове и размери.

Обособени части от каталога по видове артикули.


Клиент:  Викинг-Т


Дата: 


Гаранция: