Атрактивен начин да представиш продуктите си! – Рекламно табло от Еталбонд

Поставено на входа на магазина, информационното табло за IMAK се вижда от всички посетители. Елегантнота табло от Еталбонд е облепено с рязано фолио с атрактивни изображения, които представят категориите продукти. То служи като информационна табелаакцентираща върху конкретна марка продукти. Това е изключително подходящ вариант за реклама на търговска марка, с която компанията цели да запознае клиентите си по-подробно и да я наложи на пазара.

Стенното информационно табло на IMAK е и с гарантирана здравина. Табелата от еталбонд не се деформира и не ръждясва, което осигурява висока трайност на рекламното изделие. Това позволява да бъде използвана и за други рекламни дейности. Ако се наложи лесно и бързо може да бъде сменена информацията (фолиото се демонтира безпроблемно) за продуктите с друга. Това го прави изключително практично и след години може да се използва за акцентиране върху друга марка продукти.


Клиент:  Имак ООД


Дата:  Септември 2011


Гаранция: 3 години


Град: Пловдив