Светещи обемни букви с мигане за аптека Авеню

Надписът е монтиран по дължината на обекта, като е предвидена чупката, която прави сградата. Буквите са ориентирани по нея. Те са достатъчно големи, за да привличат вниманието на пешеходци и автомобили. Мигането на надписа усилва въздействието му и грабва погледа на преминаващите. Няма как да не запомните, че на това място има аптека – благодарение на атрактивния ефект на светещи обемни букви.

Надпис, който грабва вниманието

Надписът се вижда перфектно от потока хора и автомобили, тъй като е с достатъчно големи размери и е ефектно светещ. Мигането е атрактивно за минувачите и те неминуемо спират погледа си върху обемните букви. Плавното преливане от светещ към несветещ надпис е направено с честотата на сърдечния пулс. Така допълнително се подсилва посланието, че в този обект се продават лекарства и медицински консумативи. Избран е подходящ шрифт за надписа, който да се възприема лесно. Мигането остава в съзнанието на хората трайно и те запомнят местоположението на аптеката и при нужда подсъзнателно се ориентират към нея.

Гаранция за спестено електричество и лесна поддръжка

За осветяването на обемните букви от плексиглас са използвани светодиоди на G.O.Q. LED, които светят много ярко. С тях икономията на електрически ток е гарантирана – спестяват се 85% от консумацията на електроенергия. Освен това LED диодите имат дълъг живот – минимум 7-8 години няма да се наложи каквато и да е поддръжка. Първоначалната инвестиция за осветление със светодиоди е малко по-скъпа от тази с луминесцентни лампи, но тя се възвръща още на първата година от много по-ниските сметки за ток. На практика вложението намалява разходите за електричество за години напред.


Клиент:  Аптека Авеню


Дата:  Май 2012


Гаранция: 3 години


Град: Пловдив


Светещ кръст на аптека Авеню

Вижте също и динамично светещият кръст на аптека Авеню