Рекламно брандиране с висококачествено самозалепващо фолио на 3M

Фирма Данико Лукс ООД се занимава с професионално почистване на домове, офиси, хотели, административни сгради и др. помещения.

За добрата реклама на фирмата се погрижиха дизайнерите на рекламна агенция Медия Дизайн. Брандирането на фирмения автомобил е осъществено с висококачествено каст самозалепващо фолио на 3M. Това е специализирано фолио, което се използва за частична или цялостна апликация на автомобили със сложни 3D кривини и труднодостъпни места за апликиране. Върху автомобила е апликирано фирменото лого  DaniKo Lux, заедно с подходяща графика, подсказваща за дейността на фирмата.


Клиент:  Данико Лукс ООД


Дата:  Юли 2013